Mübadil Pomaklar Arasında Kültürel Etkileşim

Mübadele döneminde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan değişim ile birlikte Türkiye’ye gelen Pomak azınlığın yaşam tarzları, kültürleri, yemekleri ile ilgili röportajlar ve sergiler toplanan verilerin bu internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

 

1924 yılında mübadele ile Yunanistan’dan ülkemize gelenler arasında bir Pomak azınlığı da bulunmaktadır. Fakat bu azınlığı kültürel yaşamları üzerine yazılı ve görsel kaynaklar yok denecek kadar azdır. Daha çok Trakya’da Edirne ve Kırklareli köylerinde yaşayan Pomak azınlığı azınlık toplumlar arasında çokça sayılmamakta ve adından ve yaşayışlarından bahsedilmemektedir. Bugün yaşadıkları köylerde azda olsa eski kuşaktan kalan ve Pomakça dilini konuşan insanlar vardır. Genelde yaşadıkları köylerde sadece yemek tarzlarını korumakta ve bu geleneklerini diğer kuşaklara aktarmaktadırlar.